Potrebujete pomôcť s komunikáciou? Začnite s lemonizáciou...  
– CONCEPT komunikačný koncept
Andrea Polešenská 0905 719 657, andrea.polesenska@lemonlab.eu

– CREATIVE kreatívny koncept
Mária Rojko 0907 282 944, maria.rojko@lemonlab.eu  Do you need help with communication? Start with Lemonization...  
– CONCEPT communication concept
Andrea Polešenská +421 (0)905 719 657, andrea.polesenska@lemonlab.eu

– CREATIVE creative concept
Mária Rojko +421 (0)907 282 944, maria.rojko@lemonlab.eu